27.11.2013
Centrum Św. Jana w Gdańsku, Giacomo Puccini – opery „Suor Angelica” oraz „Il tabarro”
Spektakle w ramach Gdańskich Dni Wokalistyki MUSICA VOCALE 2013
Wykonawcy: soliści (studenci i absolwenci Akademii Muzycznej w Gdańsku), chór Wydziału
Wokalno-Aktorskiego, Chór Szkoły Muzycznej I st. w Gdańsku-Wrzeszczu, Orkiestra Symfoniczna
TUTTA FORZA
www.funacjatutti.pl