12.08.2013
Spektakl Księżycowy Pierrot wg Arnolda Schoenberga w reż. Natalii Kozłowskiego, Centrum Sztuki
Współczesnej Laboratorium w Warszawie (wyk. Barbara Zamek-Gliszczyńska – sopran, Mischa
Kozłowski – fortepian, Paulina Graś – flety, Anna Łukawska – klarnety, Tomasz Citak – skrzypce,
Filip Rzytka – wiolonczela, Olga Warabida – wizualizacje, Robert Buczyński – aktor)
http://kozlowska.art.pl