26.03.2012, Gdańsk
KONCERT KU PAMIĘCI PROF. JOACHIMA GUDELA
wykonawcy: orkiestra złożona z absolwentów, studentów i pedagogów Akademii Muzycznej
w Gdańsku oraz muzyków orkiestry Opery Bałtyckiej w Gdańsku,
chór Kakofonia, Cartusia i Cantores Minores Gedanenses, soliści: Agnieszka Tomaszewska, Alicja
Rumaniowska, Marcin Pomykała, Piotr Lempa
program: C. Franck – „Panis angelicus”, W.A.Mozart – „Ave Verum Corpus”, Requiem d-moll
www.amuz.gda.pl