24.09.2011, Gdańsk
KONCERT Z OKAZJI 450-LECIA CARILLONU GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU
program: Krzysztof Olczak – „Pieśń”, Giedrus Kuprevicius „Pieśń Muzy”
wykonawcy: Hevelius Brass, Chór Mieszczan Gdańskich, Magdalena Witczak (sopran),
Monika Kaźmierczak i Giedrus Kuprevicius (carillony)
www.amuz.gda.pl