(...) Muzyka Ludomira Różyckiego jest bardzo bogata i urozmaicona, pełna niespodziewanych zwrotów od piano do forte i instrumentalnych dodatków, przywodzących na myśl pojedyncze maźnięcia pędzla po płótnie, brzmieniowo w każdym obrazie inna, z licznymi nawiązaniami do twórczości Pucciniego czy Wagnera. Wszystkie te niuanse pieczołowicie oddaje prowadzona pewną ręką przez Rafała Kłoczko Orkiestra Opery Bałtyckiej - najmocniejszy element spektaklu... (...)

Zapraszam do lektury pierwszej recenzji po premierze "Erosa i Psyche" L. Różyckiego

http://kultura.trojmiasto.pl/Idee-a-rzeczywistosc-czyli-Eros-i-Psyche-w-Operze-Baltyckiej-n94235.html